Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Prezentacja laboratoriów- 14.12.2012

W ramach warsztatów organizowanych przez Instytut Wiedza i Rozwój Regionu (WIRR) odbyła się prezentacja laboratoriów Mikrobiologii i Metabolomiki i Analizy Sensorycznej. W prezentacji laboratoriów wzięło udział 11 przedstawicieli przemysłu rolno-spozywczego z regionu Warmii i Mazur.

Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego