Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Aktualnosci

PODSUMOWANIE PROJEKTU - ostatnie spotkanie Rady Projektu.

Dodano: 2015-03-16 09:58:59 przez

Spotkanie brokerskie zatytułowane „Nowoczesne metody monitorowania żywności i jej znakowanie ” - 15.12.2014

 

Dodano: 2014-12-09 11:48:55 przez

„Model ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów akademickich i naukowych”

W ramach trwającego ponad dwa lata Projektu pn.: „PI Innowacje Przyszłością Regionu”, przeprowadzono szereg analiz, audytów i spotkań zarówno ze środowiskiem naukowym jak i przedstawicielami organizacji wspierających działania proinnowacyjne. Na podstawie wcześniej wspomnianych działań oraz doświadczeń Zespołu Fundacji Neo Media z Olsztyna opracowano innowacyjny na skalę regionu Warmii i MazurModel ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów akademickich i naukowych. Projekt oraz model opracowany w ramach projektu powstał w odpowiedzi na istniejący od lat problem niskiego poziomu innowacyjności w regionie województwa warmińsko-mazurskiego, cechujący się zarówno niskim udziałem firm innowacyjnych w regionalnym przemyśle ogółem, a także niskimi nakładami przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe.

Dodano: 2014-11-26 11:47:39 przez

Spotkanie brokerskie: „Właściwości prozdrowotne produktów żywnościowych - jak je zbadać?” - 15.10.2014

Dodano: 2014-10-07 16:31:51 przez

Spotkanie Rady Doradczej projektu "Oficer Łącznikowy".

Dodano: 2014-06-06 13:51:12 przez

Dzień Otwarty Funduszy Europejskich - 8 maja 2014r. od 9.00 do 15.00

Mieszkańcy Warmii i Mazur będą mieli wyjątkową okazję odwiedzenia laboratoriów Instytutu i sprawdzenia jak badania, projekty i przedsięwzięcia realizowane przez naukowców dzięki Funduszom Europejskim wpływają na podniesienie jakości życia społeczeństwa oraz rozwój innowacji w regionie. W ramach Dnia Otwartego promować będziemy nasz projekt „Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką­­ a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego”. Zaprosiliśmy do współpracy naszych parterów - przedsiębiorców - którzy razem z nami będą prezentować swoje firmy. Wszystkich chętnych ZAPRASZAMY do odwiedzenia w tym dniu Instytutu!

Dodano: 2014-05-06 11:48:39 przez

Spotkanie brokerskie dla przedsiębiorców. Olsztyn 29.05.2014                                                   „Bezpieczeństwo, jakość i znakowanie żywności”

Dodano: 2014-05-19 14:57:30 przez

Otwarcie Centrum Kompetencji Seed i Start-up

Dodano: 2013-11-07 13:48:50 przez

Spotkanie Rady Doradczej projektu - 5 listopada 2013r.

Dodano: 2013-10-30 10:29:21 przez

Szkolenie z zakresu transferu wiedzy z nauki do gospodarki i komercjalizacji prac badawczych.

Dodano: 2013-10-11 13:58:22 przez

Sieć współpracy zawiązana w ramach projektu Oficer Łącznikowy pomiędzy Instytutem oraz 10 przedsiębiorstwami sektora piekarniczego dofinansowana ze środków POKL !

Dodano: 2013-07-30 08:20:17 przez kw
Dodano: 2013-06-27 10:58:08 przez
Zapraszamy na kolejne spotkanie brokerskie zatytułowane "Standardy prowadzenia badań i organizacji laboratoriów sensorycznych w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego". Więcej informacji w zakładce SPOTKANIA BROKERSKIE.
Dodano: 2013-07-02 12:57:42 przez

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie poszukuje osoby/osób do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników naukowych z zakresu komercjalizacji badań

Dodano: 2013-06-14 11:04:52 przez

„Nowoczesne metody monitorowania jakości i bezpieczeństwa żywności”

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego na kolejne spotkanie brokerskie zatytułowane „Nowoczesne metody monitorowania jakości i bezpieczeństwa żywności”.

Dodano: 2013-05-13 15:30:34 przez

"Analiza sensoryczna żywności – metody i zastosowanie w branży spożywczej".

Instytut w ramach projektu „Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego” organizuje w dniu 17.04.2013 kolejne już spotkanie brokerskie dla przedsiębiorców zatytułowane:

"Analiza sensoryczna żywności – metody i zastosowanie w branży spożywczej".

Dodano: 2013-04-16 15:13:23 przez

Spotkanie brokerskie dla przedsiębiorców zatytułowane: "Analiza sensoryczna żywności – metody i zastosowanie w branży spożywczej".

Instytut w ramach projektu „Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego” organizuje w dniu 14.03.2013 spotkanie brokerskie dla przedsiębiorców zatytułowane:

"Analiza sensoryczna żywności – metody i zastosowanie w branży spożywczej".

Spotkanie prowadzone będzie w formie wykładu i warsztatów przez pracowników Laboratorium Sensorycznego Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Rejestracja i więcej informacji w zakładce "Spotkania brokerskie".

Dodano: 2013-03-13 12:47:41 przez

Kolejne spotkanie brokerskie w zakresie aktualnych i przyszłościowych wyróżników jakości żywności.

Dodano: 2013-02-08 10:38:22 przez

Od 2014 r. 1 proc. podatku CIT na rzecz jednostek naukowych.

Dodano: 2013-02-14 13:28:18 przez

Spotkanie Rady Doradczej Projektu

Po raz kolejny spotyka się Rada Projektu

Dodano: 2012-12-11 12:51:15 przez

Kolejne 2-dniowe szkolenie z zakresu ochrony własności intelektualnej

Dodano: 2012-12-03 12:01:12 przez

Spotkanie z Kierownikami Zakładów i Dyrekcją w sprawie regulaminów.

Dodano: 2012-12-03 12:04:16 przez

Kolejne spotkanie brokerskie przedsiębiorców i pracowników z branży piekarniczo-cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego z naukowcami

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie serdecznie zaprasza przedsiębiorców i pracowników z branży piekarniczo-cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego na kolejne spotkanie brokerskie z naukowcami.

Dodano: 2012-10-24 14:29:15 przez

Prace nad regulaminami własności intelektualnej i transferu wiedzy.

Instytut rozpoczyna prace nad regulaminami własności intelektualnej i transferu wiedzy w ramach projektu "Oficer Łącznikowy".

Dodano: 2012-10-18 11:08:19 przez

Spotkanie brokerskie przedsiębiorców i pracowników z branży piekarniczo-cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego z naukowcami

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie serdecznie zaprasza przedsiębiorców i pracowników z branży piekarniczo-cukierniczej województwa warmińsko-mazurskiego na spotkanie brokerskie z naukowcami.

Dodano: 2012-09-20 10:48:09 przez
Spotkanie Rady Projektu

Informujemy, że dniu 21.09.2012 r. w Olsztynie odbędzie się spotkanie Rady Projektu Oficer Łącznikowy.

Tematem spotkania będzie przedyskutowanie możliwego zakresu usług badawczych Instytutu w odniesieniu do potrzeb przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego oraz zasady funkcjonowania sieci współpracy.

Dodano: 2012-08-31 11:25:14 przez kw

Szkolenie z zakresu zarządzania własnością intelektualną.

Zapraszamy pracowników naukowych Instytutu do wzięcia udziału w szkoleniu z ZAKRESU ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. Szkolenie odbędzie się we wtorek 22 czerwca br. w Sali Konferencyjnej przy ul. Tuwima 10 i poprowadzi je doświadczony rzecznik patentowy z Krakowa Pan Łukasz Wściubiak.

Dodano: 2012-08-21 08:25:14 przez ol

Fotorelacja ze spotkania brokerskiego i prezentacji laboratoriów

Część I - Spotkanie brokerskie

oraz

Część II - Prezentacje Laboratoriów Metabolomiki, Mikrobiologicznego i Zwierzętarni

Dodano: 2012-08-21 08:19:56 przez ol

Poszukiwana osoba do prowadzenia szkoleń - Oficer Łącznikowy

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w ramach projektu pt.: „Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego” finansowanego ze środków Działania 8.2.1. POKL, poszukuje osoby do prowadzenia 8 godz. szkoleń w dniu 29.05.2012 r. w zakresie:

  • prawa własności intelektualnej
Dodano: 2012-08-21 07:56:40 przez ol

Zaproszenie na spotkanie brokerskie i prezentację laboratoriów Instytutu

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie serdecznie zaprasza przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na spotkanie brokerskie wraz z prezentacją laboratoriów w programie:    

  1. Biodostępność składników aktywnych jako wskaźnik oceny jakości żywności
  2. Probiotyki i prebiotyki – czy warto je dodawać do żywności i pasz?
  3. Prezentacje Laboratoriów Metabolomiki, Mikrobiologicznego i Zwierzętarni
Dodano: 2012-08-21 08:05:34 przez ol

Ogłoszenie o rekrutacji - Oficer Łącznikowy

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie poszukuje osób na stanowisko:

1.Koordynator projektu

2.Specjalista ds. komercjalizacji wyników badań i promocji

Dodano: 2012-08-10 11:43:22 przez
Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego