Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Aktualnosci

Ogłoszenie o rekrutacji - Oficer Łącznikowy

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie w ramach projektu pt.: „Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego” finansowanego ze środków Działania 8.2.1. POKL, poszukuje osób na stanowisko:

1. Koordynator projektu

2. Specjalista ds. komercjalizacji wyników badań i promocji

 

1. Koordynator projektu

 

Zakres obowiązków:
organizacja pracy Biura Projektu, kontrola rezultatów pracy personelu merytorycznego, zatwierdzanie kwalifikowalności wydatków, przygotowanie sprawozdań okresowych, czuwanie nad poprawnością i kwalifikowanych kosztów projektowych, udzielanie informacji organom kontrolującym, analiza wyników szkoleń, pomiar założeń i rezultatów projektu, monitoring i ewaluacja projektu, zakres pracy 80 godz./1m-c.

 

Wymagane doświadczenie:
wykształcenie wyższe, min. 6 lat doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania bądź realizacji projektów finansowanych POKL, RPO, ZPORR, SPO RZL, dobra znajomość j. angielskiego, doświadczenie zawodowe w pracy w instytucji badawczej.

 

2. Specjalista ds. komercjalizacji wyników badań i promocji

 

Zakres obowiązków:
opracowanie z naukowcami i menadżerem ds. współpracy z przemysłem oferty Instytutu, współpraca z Rzecznikiem Patentowym nt. weryfikacji i monitoringu wyników badań pod wzgl. możliwości zgłoszeń patentowych, projektowanie i implementacja procesu transferu wiedzy nauka-przemysł, weryfikacja potrzeb przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań i transferu wiedzy, weryfikacja i pomoc w prezentacji badań w laboratoriach PAN, opracowanie całościowej koncepcji kampanii promocyjnej w mediach, przygotowanie raportu w zakresie efektywności kampanii promocyjnych oraz treści materiałów promocyjnych i strony www Instytutu, współpraca z mediami reg. (prasa, TV), monitoring treści materiałów uwzględnieniem kwestii równości kobiet i mężczyzn, zakres pracy 80 godz./1m-c.

 

Wymagane doświadczenie:
wykształcenie wyższe, min. 6 lat doświadczenia zawodowego w zakresie przygotowania i realizacji projektów współpracy z nauką, w tym finansowanych ze środków UE, realizacja projektów ramowych UE, doświadczenie we wdrażaniu projektów o charakterze innowacyjnym, dobra znajomość j. angielskiego, doświadczenie zawodowe w pracy w instytucji badawczej.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków aplikacyjnych do Sekretariatu IRZiBŻ PAN w Olsztynie, przy ul. Tuwima 10 w Olsztynie do dnia 29.12.2011 r.

Dodano: 2012-08-10 11:43:22 przez
Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego