Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Aktualnosci

Poszukiwana osoba do prowadzenia szkoleń - Oficer Łącznikowy

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w ramach projektu pt.: „Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego” finansowanego ze środków Działania 8.2.1. POKL, poszukuje osoby do prowadzenia 8 godz. szkoleń w dniu 29.05.2012 r. w zakresie:

  • prawa własności intelektualnej

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie:

prowadzenie zajęć w obszarze prawa własności intelektualnej, praw autorskich, praw własności przemysłowej, prawa patentowego, określania etapów procedur patentowych, przeszukiwania baz patentowych krajowych i UE, 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania prawami własności intelektualnej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesyłanie maili z ofertami zawierającymi opis doświadczenia zawodowego w określonym powyżej obszarze oraz stawkę wynagrodzenia za 1 godz. na adres k.caplap@pan.olsztyn.pl do dnia 25.05.2012 r.

Dodano: 2012-08-21 07:56:40 przez ol
Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego