Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Aktualnosci

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie poszukuje osoby/osób do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników naukowych z zakresu komercjalizacji badań

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie poszukuje osoby/osób do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników naukowych Instytutu z zakresu komercjalizacji badań w ramach projektu „Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką­­ a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego”, który  jest realizowany przez Instytut w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy.

Szczegóły w załączniku.

Na kompletne oferty czekamy przez 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie czyli do dnia 28 czerwca br. Oferty prosimy przesyłać na adres e-mail s2b@pan.olsztyn.pl

Dodano: 2013-06-14 11:04:52 przez
Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego