Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Aktualnosci

Sieć współpracy zawiązana w ramach projektu Oficer Łącznikowy pomiędzy Instytutem oraz 10 przedsiębiorstwami sektora piekarniczego dofinansowana ze środków POKL !

Celem projektu będzie wypracowanie przezpracowników naukowych Instytutu oraz 10 podmiotów sektora piekarniczego skupionych w węźle tematycznym „Pieczywo tradycyjne o właściwościachprozdrowotnych", zawiązanym w ramach projektu OFICER ŁĄCZNIKOWY, innowacyjnych produktów piekarniczych o potencjalnych właściwościach prozdrowotnych lub funkcjonalnych i wprowadzenie ich na rynek w 74 sklepach województwa warmińsko-mazurskiego począwszy od 1 lipca 2015 r.

Dodano: 2013-07-30 08:20:17 przez kw
Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego