Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Aktualnosci

Otwarcie Centrum Kompetencji Seed i Start-up

25 października 2013r.w Olsztynie  odbyło się oficjalne otwarcie innowacyjnego w skali regionu Warmii i Mazur Centrum Kompetencji Seed i Start-up, które powstało w ramach projektu „PI Innowacje Przyszłością Regionu”.

Przybyłych gości powitał Maciej Witkowski – Prezes Fundacji na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”, który zaprezentował także dotychczasową działalność proinnowacyjną i kolejne nowe przedsięwzięcia realizowane przez Fundację. Maciej Kubisty -Kierownik Projektu przedstawił działania realizowane w Projekcie „PI Innowacje Przyszłością Regionu”.

W trakcie spotkania zostało zaprezentowane również działanie innowacyjnego narzędzia informatycznego pozwalającego na efektywne katalogowanie Pomysłodawców i ekspertów z dziedziny inwestycji na wczesnym etapie rozwoju (wykonawca ICT Solutions sp. z o.o.). Mogliśmy również usłyszeć ciekawe informacje o systemach ICT (NOOX Technologies sp. z o.o. partner technologiczny Centrum Kompetencji) oraz  Rejestrze Własności Intelektualnej (Intellectual Property Management Sp. z o.o. partner merytoryczny Centrum).

Każdy z gości spotkania mógł skorzystać z okazji i zwiedzić Centrum. Zaprezentowano funkcjonalność pomieszczeń znajdujących się w centrum Centrum: sali konferencyjnej, przestrzeni  biurowej, pokoju spotkań biznesowych czy też pokoju chill-out.

„Centrum to przestrzeń, w której będziemy chcieli skupić doświadczenia i kompetencje ekspertów, menadżerów którzy od wielu lat zajmują się inwestowaniem w innowacyjne pomysły, tworzeniem nowych podmiotów celowych, w których rozwijane są najnowocześniejsze technologie i prowadzone są projekty zmierzające do komercjalizacji wyników badań naukowych, prac badawczych i rozwoju nowych technologii.”  - Maciej Witkowski Prezes Zarządu Fundacji „Nowe Media”,

„W etapie testowania zapraszamy do Centrum 100 osób czy zespołów ze środowiska akademickiego Warmii i Mazur i oferujemy im bezpłatną i kompleksową pomoc w zakresie analizy Due Diligance. Analiza Due Diligance jest to nic innego jak wstępna weryfikacja potencjału komercjalizacyjnego proponowanego pomysłu” – Maciej Kubisty Kierownik Projektu.

Więcej informacji na temat funkcjonowania Centrum Kompetencji Seed i Start-up oraz o samym projekcie  „ PI Innowacje Przyszłością Regionu” znajdziecie Państwo na stronie www.ipr.fnm.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodano: 2013-11-07 13:48:50 przez
Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego