Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Aktualnosci

„Model ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów akademickich i naukowych”

W ramach trwającego ponad dwa lata Projektu pn.: „PI Innowacje Przyszłością Regionu”, przeprowadzono szereg analiz, audytów i spotkań zarówno ze środowiskiem naukowym jak i przedstawicielami organizacji wspierających działania proinnowacyjne. Na podstawie wcześniej wspomnianych działań oraz doświadczeń Zespołu Fundacji Neo Media z Olsztyna opracowano innowacyjny na skalę regionu Warmii i MazurModel ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów akademickich i naukowych. Projekt oraz model opracowany w ramach projektu powstał w odpowiedzi na istniejący od lat problem niskiego poziomu innowacyjności w regionie województwa warmińsko-mazurskiego, cechujący się zarówno niskim udziałem firm innowacyjnych w regionalnym przemyśle ogółem, a także niskimi nakładami przedsiębiorstw na prace badawczo-rozwojowe.

„Model ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów akademickich i naukowych” w formie podręcznika można pobrać ze strony internetowej www.ipr.fnm.pl lub odebrać w biurze projektu.

 W publikacji znajduję się :

wskazówki oraz przykłady jak rozpocząć proces komercjalizacji pomysłu oraz jak zachęcić środowisko naukowe do prowadzenia własnego biznesu

  • wzory dokumentów ułatwiające stworzenie ośrodka innowacji oferującego kompleksowe wsparcie dla osób ze świata nauki
  • formularze rekrutacyjne ułatwiające wstępną klasyfikację innowacyjnego pomysłu biznesowego oraz pozwalające w bardzo łatwy sposób pogrupować niezbędne dane do wstępnej oceny pomysłu
  • opis i zastosowanie innowacyjnego narzędzia informatycznego - eBroker technologiczny - wspomagającego współpracę nauki i biznesu

 Interaktywny system informatyczny eBroker Technologiczny dostępny  pod adresem ebroker.fnm.pl

 W miesiącu sierpniu 2014 r. członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego bardzo wysoko ocenili założenia koncepcyjne oraz zadeklarowali pełne zaangażowanie we wdrożeniu i upowszechnianiu innowacyjnych narzędzi wspomagających i porządkujących proces komercjalizacji. W mojej ocenie potwierdzeniem włączenia produktu finalnego do powszechnej praktyki w skali regionu jest fakt, iż proponowany model innowacyjnych rozwiązań został wpisany do mandatu negocjacyjnego w województwie warmińsko-mazurskim. Przedsięwzięciem priorytetowym zaproponowanym do negocjacji w kontrakcie terytorialnym w ramach RPO na lata 2014-2020 jest wdrożenie regionalnego systemu komercjalizacji wyników badań dla studentów, absolwentów i pracowników naukowych, który opiera się m.in. na wynikach analiz i zaproponowanym modelu ekosystemu komercjalizacji wypracowanym w ramach Projektu Maciej Kubisty Kierownik Projektu „PI Innowacje Przyszłością Regionu” 

 

Korzyści i efekt docelowy opracowanego produktu dla osoby/instytucji zainteresowanej komercjalizacją badań naukowych:

ü  stymulowanie i zwiększanie bazy innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych opartych na pomysłach akademickich i naukowych w województwie warmińsko-mazurskim;

ü  zmiana sytuacji naukowców, którzy po wdrożeniu pomysłu mogą stać się beneficjentami jego sukcesu komercyjnego;

ü  stworzenie nowych standardów współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, a biznesowym;

ü  wzrost jakości funkcjonowania środowisk nauki i biznesu – w przyszłości nowe wspólne inicjatywy, a docelowo wytworzenie efektywnego ekosystemu inwestycyjnego.

 Więcej szczegółowych informacji o projekcie oraz samej inicjatywie budowy kompleksowego modelu komercjalizacji nauki w regionie Warmii i Mazur znajdą Państwo w końcowej wersji podręcznika pt. ,,Model ekosystemu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów akademickich i naukowych”, zamieszczonym na stronie internetowej projektu pod adresem www.ipr.fnm.pl.

 

Biuro Projektu: ul. Sosnkowskiego 47, 10-693 Olsztyn; tel/fax.: (89) 535 91 44; e-mail: biuro@ipr.fnm.pl 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodano: 2014-11-26 11:47:39 przez
Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego