Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Kolejne 2-dniowe szkolenie w zakresie zarządzania własnością intelektualną, 4-5.12.2012

Informujemy, że w dniach 4-5.12.2012 w Instytucie odbędzie się kolejne 2-dniowe SZKOLENIE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ w ramach projektu „Oficer Łącznikowy – sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym woj. warmińsko-mazurskiego”.

Szkolenie ma charakter zamknięty i przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach naukowych ze stopniem naukowym minimum doktora wytypowanych (na podstawie kryteriów zawartych w projekcie) przez Kierowników Zakładów.

Szkolenie poprowadzi Rzecznik Patentowy Pani Magdalena Filipek-Marzec.

Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego