Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Szkolenie z zakresu transferu wiedzy z nauki do gospodarki i komercjalizacji prac badawczych - 17.10.2013

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych Instytutu do wzięcia udziału w szkoleniu z ZAKRESU TRANSFERU WIEDZY Z NAUKI DO GOSPODARKI I KOMERCJALIZACJI PRAC BADAWCZYCH.

Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych Instytutu, którzy spełniają następujące kryteria:

- posiadają stopień naukowy minimum doktora

- są zatrudnieni w Instytucie na stanowisku naukowym

- mają doświadczenie we współpracy z przemysłem i w transferze wiedzy (prowadzili badania, analizy, wspólne publikacje etc.)

Szkolenie poprowadzi Pan Tomasz Cichocki i odbędzie się w czwartek 17 października br. w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie Instytutu przy ul. Tuwima 10 w Sali Konferencyjnej.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W celu zapewnienia odpowiedniej liczby materiałów szkoleniowych i posiłków prosimy o przesyłanie zgłoszeń do wtorku 15.10.2013 na adres s2b@pan.olsztyn.pl

Szczegółowy program kliknij tutaj

Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego