Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Kontakt

BIURO PROJEKTU:
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
ul. J. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn
tel.: 89 523 46 52; 691 963 005
e-mail: s2b@pan.olsztyn.pl

Menedżer ds. wspólpracy z przemysłem                                                                                             mgr inż. Anna Bednarska

tel. kom. 691 963 005 ; e-mail: s2b@pan.olsztyn.pl


Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego