Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Sieć powiązań
z przemysłem

W tej zakładce znajdują się dokumenty niezbędne dla przedsiębiorców by przystąpić do sieci powiązań z Instytutem. Dokumenty można ściągnąć klikając na jeden z poniższych linków:

Regulamin uczestnictwa w sieci

Deklaracja uczestnictwa w sieci

Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej

Deklaracja poufności  

Obecnie w ramach realizowanego projektu tworzone są następujące tematyczne sieci powiązań pomiędzy Instytutem a firmami sektora rolno-spożywczego województwa warmińsko-mazurskiego:

1. Pieczywo tradycyjne o właściwościach prozdrowotnych – (10 podmiotów z sektora piekarniczego). Uzyskał on w lipcu 2013 r. dofinansowanie jako projekt pt.: ”Innowacyjne produkty piekarnicze o właściwościach prozdrowotnych dla Warmii i Mazur” - POKL w ramach Działania 8.2. „Transfer Wiedzy”. 

2. Badania sensoryczne jako metody wypracowania i doskonalenia produktów w przemyśle rolno-spożywczym – (8 podmiotów);

3. Biodostępność i biopodatność. Wykorzystanie metod analitycznych w przemyśle rolno-spożywczym do opracowania produktów funkcjonalnych – (w trakcie tworzenia);

4. Zastosowanie metod i analiz mikrobiologicznych w przemyśle rolno-spożywczym – (w trakcie tworzenia).

Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego