Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
O projekcie

Projekt „Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką­­ a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego” jest realizowany przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2: Transfer wiedzy.


Cele szczegółowe projektu to:

Zwiększenie świadomości na temat zasad komercjalizacji przez pracowników Instytutu przez zdobycie wiedzy z zakresu komercjalizacji wyników badań,

Zwiększenie komercjalizacji wyników prac badawczych przez pracowników naukowych PAN poprzez przygotowanie systemu wsparcia formalno – prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej i transferu wiedzy

Zwiększenie dostępu do infrastruktury badawczej dla firm poprzez działalność Oficera Łącznikowego oraz przygotowanie oferty współpracy technologicznej

Zwiększenie dostępu kobiet w podejmowaniu decyzji

 

Nazwa zadania

Przeszkolenie 40 pracowników PAN w zakresie komercjalizacji badań, transferu wiedzy, własności prawnej i intelektualnej, patentów i zarządzania wiedzą

Stworzenie systemu wsparcia formalno – prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej i transferu wiedzy dla pracowników PAN

Utworzenie powiązań kooperacyjnych między Instytutem a 60 firmami z przemysłu rolno-spożywczego dla transferu wiedzy

Promocja sieci współpracy i transferu wiedzy pomiędzy pracownikami przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego i naukowcami


 


Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego