Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Rada projektu

Rada Projektu jest to społeczno-doradcze ciało, które będzie wspierało wdrażanie projektu, identyfikowało zagrożenia i ograniczało ryzyka projektu oraz kontrolowało osiągnięte rezultaty. Rada będzie się spotykała raz na pól roku. Do Rady Projektu zostaną powołani na podstawie zaproszenia przedstawiciele biznesu oraz przedstawiciele świata nauki.

Informujemy że decyzją Dyrektora Instytutu do Rady Projektu z ramienia Instytutu zostały powołane następujące osoby:

- dr hab. Barbara Wróblewska
- dr hab. Wioletta Błaszczak
- dr hab. n.wet. Izabela Wocławek-Potocka

Ze strony przemysłu w skład Rady Projektu wchodzą:

- Pan Jarosław Samsel - Wiceprezes Zarządu, Grupa Maspex Wadowice Sp. z o.o., Tymbark GMW Sp. z o.o.
- Pan Franciszek Pawłowski - Prezes Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Wydminach
- Pan Ryszard Nienartowicz, AGROZET, Jonkowo

Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego