Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Szkolenie z zakresu zarządzania własnością intelektualną-22.06.2012
Spotkanie brokerskie i prezentacja laboratoriów-30.05.2012
Konferencja
Szkolenie 2-dniowe z własności intelektualnej, 25-26.09.2012
Kolejne spotkanie brokerskie dla branży piekarniczo-cukierniczej- 13.11.2012
Spotkanie brokerskie dla przedstawicieli branży piekarskiej i spożywczej- 28.09.2012
Spotkanie Brokerskie- Aktualne i przyszłościowe wyróżniki jakości żywności -27.02.2013
Spotkanie brokerskie-Standardy prowadzenia badań i organizacji laboratoriów sensorycznych w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego -12.07.2013
spotkanie Rady Projektu 21.09.2012
Spotkanie brokerskie- Analiza sensoryczna żywności – metody i zastosowania w branży spożywczej- 17.04.2013
Szkolenie z zakresu transferu wiedzy z nauki do gospodarki i komercjalizacji prac badawczych - 17.10.2013
Dwudniowe szkolenie z Komercjalizacji i Transferu Wiedzy 18-19.11.2013
Spotkanie brokerskie:Właściwości prozdrowotne produktów żywnościowych - jak je zbadać?-15.10.2014
Ostatnie szkolenie z transferu wiedzy i komercjalizacji badań 13-14.01.2014r.
„Nowoczesne metody monitorowania żywności i jej znakowanie ” - 15.12.2014
    ..
Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego