Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".
Konferencja „Łączymy naukę z biznesem”, 24.04.2012

Informujemy że konferencja „Łączymy naukę z biznesem”, inaugurująca realizację Projektu „Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego” odbyła sie 24 kwietnia 2012 (wtorek), w Hotelu Park w Olsztynie.

Celem konferencji było zaprezentowanie oferty naukowo-badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN oraz zachęcenie przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego do budowania partnerstwa nauki i biznesu poprzez utworzenie sieci współpracy i transferu wiedzy.

W konferencji uczestniczyło 77 osób przedstawicieli biznesu, władz samorządowych lokalnych i regionalnych, zrzeszeń i stowarzyszeń pracodawców, lokalnych klubów biznesu oraz przedstawicieli świata nauki – pracownicy Instytutu oraz UWM.

Program oraz relacja fotograficzna patrz poniżej.

 

PROGRAM KONFERENCJI

Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego