Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".


DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:
W ramach Projektu realizowane będą następujące działania skierowane do firm z branży rolno - spożywczej:

  • indywidualne spotkania przedstawiciela Instytutu,  Menedżera ds. współpracy z przemysłem, z przedsiębiorcami,
  • spotkania brokerskie – problemowe spotkania naukowców Instytutu z przedsiębiorcami,
  • prezentacje laboratoriów,
  • utworzenie sieci współpracy, wymiany informacji i transferu wiedzy.

Lista spotkań

Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego