Projekt "Oficer Łącznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji pomiędzy nauką a przemysłem rolno-sopżywczym województwa warmińsko-mazurskiego".


DLA PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH INSTYTUTU:

  • zwiększenie kompetencji pracowników naukowych Instytutu poprzez szkolenia w zakresie zarządzania wiedzą, ochrony praw własności intelektualnej, ochrony patentowej oraz komercjalizacji wyników badań,
  • stworzenie systemu wsparcia formalno-prawnego w zakresie prawa własności intelektualnej i transferu wiedzy.

Lista szkoleń

Oficer Łacznikowy - sieć współpracy i wymiany informacji
pomiędzy nauką a przemysłem rolno-spożywczym województwa warmińsko-mazurskiego